Graderingsträning (VIDEO)

Här finns video länkar där Miss Julia Cross, IV Dan, visar tul och grundtekniker i tulen. Kolla vilka tul du behöver kunna för din gradering, titta på filmklippen och öva själv. Ta även reda på vad du skall kunna inom självförsvar och sparring inför din gradering och titta på de fina instruktionsfilmerna från IF Gripen TKD i Strängnäs.

Grundtekniker och tul
(South Queensferry TKD):
Förslag till Självförsvar
(IF Gripen TKD):
Förslag till Stegsparring
(IF Gripen TKD):
Grundtekniker – slag och sparkar i fyra riktningar

Chon Ji Tul med grundtekniker

Dan Gun Tul med grundtekniker

Do San Tul med grundtekniker

Won Hyo Tul med grundtekniker

Yul Gok Tul med grundtekniker

Joong Gun Tul med grundtekniker

Toi Gye Tul med grundtekniker

Hwa Rang Tul med grundtekniker

Självförsvar 10 kup

Självförsvar 9 kup

Självförsvar 8 kup

Självförsvar 7 kup

Självförsvar 6 kup

 

 

 

 

 

Stegsparring 10 kup

Stegsparring 9 kup

Stegsparring 8 kup

Stegsparring 7 kup

Stegsparring 6 kup

Stegsparring 5 kup

Stegsparring 4 kup

Stegsparring 3 kup

 

 

För fler videosekvenser på tul titta här