Taekwon-Do

Taekwon-Do är ursprungligen en kampkonst från Korea som grundandes av General Choi Hong Hi* 1955, sen dess har Taekwon utvecklats till en av de mest snabbväxande idrotterna såväl i Sverige som i övriga världen. Det finns två Taekwon-Do organisationer; ITF (International Taekwon-Do Federation) och WTF (World Taekwon-Do). I grund och botten är dessa kampsportsformer väldigt lika varandra. Men grenar ut sig vid teknikerna och tävlingsformer, samt sina högkvarter. ITF har sitt i Nordkorea, medans WTF har sitt i SydKorea. Mariefred Taekwon-Do tillhör ITF.

TaeKwon-Do betyder Fotens & Nävens Väg

Vad betyder Tae Kwon Do

TAE betyder fot, KWON betyder hand och DO står för filosofin bakom kampkonsten. I det fysiska utövandet av Taekwon-Do är sparkteknikerna ett utmärkande drag och i ingen annan kampkonst förekommer just sparktekniker i lika stor utsträckning. Utan förståelse för filosofin (Do) missar man dock en väsentlig del av helheten och andemeningen med Taekwon-Do vilket är en viktig komponent för att bli en bra utövare. Syftet med träningen är inte att skada andra människor genom aggressiva sparkar och slag, utan att uppnå självkontroll, inre balans, psykisk stabilitet samt en god fysik.

Sedan Taekwon-Do skapades utvecklades fem grundsatser och eder som står till grund till vad Taekwon-Do representerar samt vilka mål som ska eftersträvas. Dessa gäller över världen.

Taekwon-Dos grundsatser:

– Artighet

– Okränkbarhet

– Ståndaktighet

– Självkontroll

– Oövervinnelig anda

Taekwon-Dos ed:

1. Jag skall följa Taekwon-Do’s grundsatser.

2. Jag skall respektera instruktörer och seniorelever.

3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do.

4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa.

5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Träningsform

Karaktäristiskt för ett träningspass inom Taekwon-Do är hög konditionsmässig intensitet men likt många andra idrotter även styrka, psykisk stabilitet och god kroppskontroll. Ett träningspass inleds med en varierande uppvärmning och följs därefter av stretching, grundtekniker, sparring, mönster och styrkeövningar.

Gradering

Varje termin avslutas med en gradering där man inför examinator får visa prov på såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Baserat på ens teoretiska kunskaper och behärskning av tekniker erhålles olika grader (Kup och Dan-grader). Beroende på vilken grad man har, innehas bälten av olika färger till den dräkt (Do-bok) man traditionellt bär vid ett träningspass.

* General Choi Hong Hi avled, 84 år gammal, 15 juni 2002.