Träning

Hur tränar vi?

För att träna Taekwon-Do (TKD) så krävs det egentligen inga speciella förutsättningar. I och med att det är en omfattande kampart finns det utrymme för alla att träna. När man börjar träna så ingår det till en början en hel del fysisk träning för att göra kroppen stark och smidig. För att nå dit använder man sig av flera olika träningsmetoder. Moment som kan ingå i ett träningspass är:

  • Grundtekniksträning (slag, sparkar blockeringar i luften utan motståndare)
  • Mitsträningen (tekniker mot kuddar)
  • Mönster/Tul (tekniker som utförs i en bestämd ordning)
  • Kamp (sparring)
  • Specialteknik (hoppande sparktekniker mot plankor)
  • Krossteknik (kraftprov mot plankor)
  • Självförsvarsträning/Ho Sin Sul (teknikträning, sparring)
  • Kondition/styrketräning
  • Teori

Inom Taekwon-Do ITF finns olika bältesgrader, s.k kup, som man uppnår genom att gradera sig. Den lägsta graden är det vita bältet, eller 10 kup, vilket man får som nybörjare. Därefter följer graderna upp till svart bälte för att sedan gå över till Dan grader.

Vanligtvis sker gradering i slutet av varje termin som ett prov på det man lärt sig under terminen. Våra olika träningsgrupper är uppdelade efter bältesgrader och samtliga grupper har inslag av styrka, kondition, smidighet och kroppskontroll. Har du tränat och graderat dig tidigare? Prata då med någon av våra tränare för att hitta rätt grupp!

Sport – Motion

Förutom att Taekwon-Do utövas som en traditionell kampart kan man även tävla i och utöva Taekwon-Do som en modern sport. Man kan tävla i fyra olika grenar: kamp, mönster, kross och specialteknik – varav kampmomentet kanske är det som brukar uppfattas som mest spektakulärt och intressant av icke initierade. För att få genomföra en tävling där kamp, kross eller specialteknik ska ingå är arrangören skyldig att ordna så att en legitimerad läkare finns på plats.

Kampmomentet

För att undvika att utövarna skadar varandra finns det ett omfattande regelverk som reglerar vad man får göra och vilka tekniker man får använda. Båda utövarna ska ha hand- och fotskydd samt suspensoar för herrar. För juniorer (15-17 år) gäller att man även ska ha huvudskydd samt tandskydd och för yngre juniorer (12-14 år) och miniorer (8-11 år) är det obligatoriskt med kampväst, tandskydd och huvudskydd.

Regelsystemet säger att tillåtna träffytor är ovanför bältet och endast kroppens och huvudets framsida. För miniorer och yngre juniorer är det ej tillåtet med tekniker mot huvudet.

Teknikerna ska utföras med kontroll och på tillåten träffyta. Om man träffar motståndaren på icke tillåten träffyta resulterar detta i en varning. Är en teknik för hård, oavsett träffyta, resulterar detta i ett minuspoäng eller diskvalifikation.

För att kampen ska bli så rättvis som möjligt delar man in de tävlande i bältesklasser samt efter vikt (för miniorer och yngre juniorer är det längdklasser). Damer och herrar tävlar var för sig.

Mönster

Två tävlande utför samtidigt olika mönster som bedöms av fem domare som sätter poäng enligt ett särskilt system. Man bedömer det tekniska utförandet, balansen, rytmen, andningen och teknikernas kraft hos utövarna. Den person som har högst poäng då de olika delarna summerats är den som vinner matchen.

Kross

Med olika hand- och fottekniker ska den tävlande krossa plankor som är fastsatta i en specialkonstruerad ställning. Tidigare användes riktiga träplankor men numera används plankor av plast som kan användas flera gånger. Olika många plankor används beroende på vilken teknik som ska genomföras. Beroende på om plankan går helt av eller bara knäcks så resulterar detta i olika mycket poäng.

Specialteknik

Detta är en form av krossteknik där man som tävlande ska utföra olika hoppsparkar på hög höjd. Plankan är även i denna gren fastsatt i en ställning och bedömningsgrunderna är de samma som i grenen krossteknik. Numera används en planka som ?vippar? då man träffar den och beroende på hur långt denna går får man olika mycket poäng. För att få poäng räcker det inte med att man träffar plankan, man måste dessutom landa på fötterna för att få en godkänd teknik.

Gradera

Med ca. fyra månaders mellanrum får eleverna gradera sig.

Då de nya teknikerna behärskas erhålls ett högre bälte. Bältesskalan går från vitt, gult, grönt, blått, rött och till svart.

Taekwon-Do bältenVitt bälte:

Den vita färgen symboliserar oskyldighet då en nybliven elev inte har någon tidigare kunskap om Taekwon-Do.

Gult bälte:

Den gula färgen symboliserar den jord som en växt slår rot i, likt den grund för Taekwon-Do som läggs vid detta tillfälle.

Grönt bälte:

Den gröna färgen symboliserar utvecklingen av växten när skickligheten i Taekwon-Do utvecklas.

Blått bälte:

Den blåa färgen symboliserar himlen som växten sträcker sig mot då den utvecklas till ett träd samtidigt som Taekwon-Do träningen fortsätter.

Rött bälte:

Den röda färgen symboliserar fara och uppmanar till kontroll hos eleven och varnar opponenter till att hålla ett behörigt avstånd.

Svart bälte:

Den svarta färgen symboliserar motsatsen till vitt, samt mogenhet i behärskandet av Taekwon-Do. Den talar även om att bäraren av ett svart bälte är motståndskraftig mot mörker och rädsla.