Tul

Tul, eller mönster på svenska, är serier av tekniker som symboliserar eller är uppkallade efter personligheter eller händelser i Koreas historia. I ITF Taekwon-Do finns det 24 tul, ett för varje timme på dygnet.

Videolänkarna nedan är sammanställda på You Tube av sirautbarbara från  Belgien.

1. Chon-Ji – Betyder bokstavligen himmelen och jorden. Det är i orienten tolkat som skapelsen av jorden och början av mänskligt liv. Därav är det den första tullen och består av två liknande moment för att representera himmelen och jorden. Totalt är det 19 rörelser i mönstret.

2. Dan-Gun – hette den helige och legendariske Dan Gun som grundade Korea år 2333 före Kristus. Detta mönster består av 21 rörelser.

3. Do-San – är pseudonym för patrioten Ahn Chang Ho (1876-1938). De 24 rörelserna i mönstret symboliserar hans hela liv vilket han ägnade åt fortsatt utbildning av Korea och dess självständighetsrörelse.

4. Won-Hyo – var den berömde munken som introducerade Buddismen i Silla riket år 686. Mönstret består av 28 rörelser.

5. Yul-Gok – är pseudonym för den store filosofen och lärlingen Yi L (1536 – 1584) som fick smeknamnet ”Confucius av Korea”. De 38 rörelserna i mönstret syftar till hans födelseort på 38 bredgraden.

6. Joong-Gun – var namnet på patrioten An Joong Gun. Han mördade Hiro Bumi Ito, den förste Japanske härskaren-general av Korea. Hiro Bumi Ito var känd som mannen som ordnade den s k ”Korea-Japan affären”. De 32 rörelserna i mönstret representerar Herr Ans ålder när han avrättades i Lui Shung fängelset 1910.

7. Toi-Gye – är pseudonym för lärlingen Yi Hwang (1600-talet) som var en auktoritet inom neo-confucianism. De 37 rörelserna i mönstret syftar till hans födelseplats på 37 breddgraden.

8. Hwa-rang – hette den ungdomsgrupp ”Hwa-rang Do” som har sitt ursprung i Silla dynastin under början av 600-talet. De 29 rörelserna i mönstret syftar till 29:e infanteridivisionen, där taekwon-do utvecklades.

9. Choong-Moo – var födelsenamnet på amiral Yi Sun-Sin av Yi-dynastin. Det ryktas att han byggde det första bestyckade slagskeppet (kobukson) år 1592 vilket är en föregångare till dagens U-båt. Anledningen att tullen avslutas med en vänster handattack är för att symbolisera hans beklagliga död, utan att fått chansen att visa sin enorma potential, bunden av lojalitet mot sin kung.

10. Kwang Gae – Kwang-Gae är namngivet efter den berömda Kwang-Gae-Toh-Wang, den 19:e kungen av Koguryo Dynastin, som återerövrade alla förlorade områden inklusive stor del av Manchuriet. Diagrammet representerar expansionen och återtagandet av förlorat territorium. De 39 stegen kommer av de två första siffrorna i år 391 e.Kr. då han kröntes.

11. Po-EunPo-Eun är pseudonym för Chong Mong-Chu (1400), en berömd poet som skrivit ”Jag ska inte lyda en andra herre om så jag må bli korsfäst hundra gånger”, känd av alla koreaner. Han var också en pionjär inom fysiken. Diagrammet representerar hans lojalitet till kungen och landet mot slutet av Koryo Dynastin.

12. Gae Baek – Mönstret är namngivet efter Ge-Baek, en stor general under Baek Je dynastin (660 e.Kr.). Diagrammet representerar hans hårda och strikta militäriska disciplin.

13. Eui Am – Eui-Am är pseudonym för Son Byong Hi, ledare för koreanska självständighetsrörelsen, 1:a mars år 1919.
De 45 stegen motsvarar hans ålder då han ändrade namnet på Dong Hak (Orientalisk kultur) till Chondo Kyo (Himmelska vägens religion) år 1905. Diagrammet representerar hans okuvliga anda vilken han visade, medan han hängav sig åt nationens framgång.

14. Choong Jang – Choong-Jang är pseudonym åt General Kim Duk Ryang som levde under Lee dynastin, under 1300-talet. Mönstret avslutas med en vänsterhandsattack för att symbolisera hans tragiska död i fängelse vid 27 års ålder, innan han uppnått sin fulla mognads ålder.

15. Juche – Juche är en filosofisk ide om att man som människa styr allting och bestämmer allt. Med andra ord, att varje man är herre över sitt eget liv och sitt eget öde. Det sägs att denna idé har sina rötter i Baekdu bergen vilka symboliserar det koreanska folkets anda. Diagrammet representerar Baekdu berget.

16. Sam Il – Markerar den historiska dag då Koreas självständighetsrörelse tog sin början genom hela landet, den 1 mars 1919.
Mönstrets 33 moment representerar står för de 33 patrioterna som planerade rörelsen.

17. Yoo Sin – Yoo-Sin har fått sitt namn efter General Kim Yoo Sin, en befälhavare under Silladynastin. De 68 stegen i mönstret står för de två sista siffrorna i årtalet 668 A.D – det år Korea enades. Utgångsställningen representerar ett draget svärd på höger sida istället för vänster, vilket symboliserar Yoo Sin’s misstag i att följa kungens order och kämpa med främmande trupper mot sitt eget land.

18. Choi Yong – Choi-Yong har fått sitt namn efter General Choi Yong som var premiärminister och överbefälhavare för de väpnande styrkorna under Koryo Dynastin på 1300-talet. Choi Yong var högt respekterad för sin lojalitet, patriotism och ödmjukhet. Han avrättades av sina underställda befälhavare under ledning av general Yi Sung Gae, vilken senare blev den första kungen i Lee Dynastin.

19. Yon Gae – Yon-Gae har fått sitt namn efter en berömd general under Koguryo Dynastin – Yon Gae Somoon. De 49 stegen står för de två sista siffrorna i år 649, det år han tvingade Tangdynastin att lämna Korea efter att ha besegrat nästan 300,000 av deras trupper vid Ansi Sung.

20. Ul Ji – Ul-Ji har fått sitt namn efter general Ul-Ji Moon Dok som år 612 framgångsrikt försvarade Korea mot en invasion av nära en mi ljon man ur Tang’s trupper, vilka leddes av Yang Je. Genom användning av gerillataktik lyckades Ul-Ji reducera en stor del av fiendens trupper. Diagrammet representerar hans efternamn. De 42 stegen representerar författarens ålder när han gjorde mönstret.

21. Moon MooMoon-Moo hedrar den 30:e kungen ur Silla Dynastin. Hans kropp begravdes nära Dae Wang Am (Stora konungens klippa). I enlighet med hans önskan placerades kroppen i havet ”där min ande för evigt skall försvara mitt land mot japanerna”. Det sägs att en stengrotta (Sok Gul Am) byggdes för att försvara hans grav. Sok Gul Am är ett bra exempel på kulturen under Silla Dynastin. De 61 stegen i mönstret symboliserar de två sista siffrorna i år 661 – det år då Moon Moo besteg tronen.

22. So San – So-San är en pseudonym för den store munken Choi Hyong Ung (1520-1604) som levde under Lee Dynastin. De 72 stegen representerar hans ålder då han med hjälp av sin elev Sa Myunh organiserade en kår av munksoldater, dessa hjälpte till att slå tillbaka de japanska pirater som övertagit koreanska halvön 1592.

23. Se JongSe-Jong har fått sitt namn efter den störste koreanske kungen, Se-Jong, som 1443 uppfann det koreanska alfabetet och som även var en välkänd metrolog. Diagrammet representerar kungen. De 24 stegen representerar de 24 bokstäverna i det koreanska alfabetet.

24. Tong IlTong-Il betecknar lösningen för enade Korea, vilket varit delat sedan 1945. Diagrammet symboliserar den homogena rasen.