Historia

Historien om den Internationella Taekwon-do Federationen ITF kan inte berättas utan den personliga historien om den person som grundade Taekwon-do! General Choi Hong Hi. Det är p.g.a. hans outtröttliga insatser och hängivenhet som gjorde Taekwon-do till vad det är i dag.

General Choi Hong HiGeneral Choi Hong Hi föddes den 9 November 1918 i Hwa Dae, Myong Chun – Nord Korea. I sin ungdom var han ständigt bräckligt svag och sjuk, p.g.a. hans ständiga oro för sina föräldrar. Trots detta visade han i sina unga dagar en stark okuvlig anda. Vid tolv års ålder blev han reglerad från skolan p.g.a. sin attityd mot de Japanska ledarna som kontrollerade Korea (1910-1945). Detta var början på vad som skulle bli en lång förbindelse med Kwang Ju studenternas oberoende rörelse.

Efter hans skolreglering sändes unge Choi i väg av fadern för att studera stenografi under en av dom mest kända lärarna i Korea, Mr Han ll Dong. Han i egenskap av hans skickligheter som stenografisk följdes av stora skickligheter som mästare i Tay Kyon, den uråldriga Koreanska stilen av fotkamp. Läraren oroades av den bräckliga konditionen av hans nya elev, började hjälpa till att bygga upp hans styrka och kondition.

1937 sändes Choi iväg till Kyoto, Japan för att vidar utbilda honom. I Kyota mötte Choi en Korean, Mr Kim som lärde ut den Japanska Kampsporten Karate. Efter två års hård träning fick han sitt första svarta bälte i Karate. Tay Kyon i samband med Karate är begynnelsen till dagens moderna Taekwondo.

Under andra Världskrigets början tvingades han mot sin vilja att gå med i den Japanska armen’. I sin postering i Pyonggyang, Nord Korea blev han anklagad att vara stiftaren till Den Koreanska oberoende rörelsen, som då kallades Pyongyang studenternas soldater.Han sattes då i japanskt fängelse p.g.a. dessa misstankar . Under fängelsevistelse började Choi att utöva sin personliga stil. Hans första elev blev hans cellkamrat och därav följdes intresset i hela fängelset och blev ett stort gigantiskt träningsgymnasium som godkändes av fängelseledningen.

Under frigörelsen, Augusti 1945 frigavs Choi från sitt sju år långa fängelse straff tillsammans med sin cellkamrat. De åkte gemensamt till Seoul där de anordnade en tillställning för Pyongyang soldaterna. I Januari följande år blev han uppgraderad till andra gradens löjtnant i den nya Koreanska armen där han tillförde armen sin egen stil: Taekwondo.
Choi blev snart kompaniledare i Kwang-Ju och där introducerade den unge Löjtnanten sin stil för hela kompaniet! Choi uppgraderades till första gradens Löjtnant och blev förflyttad till Tae Jon,där han blev ansvarig för andra infanteri regementet. Under sin nya postering började han sprida sin stil, inte bara till Koreanska soldater utan även till Amerikanska soldater som var stationerade där!
Detta var första introduktionen till Amerikanarna som senare blev känt som Taekwondo. 1947 blev Choi uppgraderad till Kapten och senare till Major. Senare delen av 1948 blev han Överste Löjtnant. 1949 blev han uppgraderad till Löjtnant och besökte USA för första gången under en utbildning vid Fort Riley Ground General School. 1951 blev han uppgraderad till Brigad General.

International Taekwon-Do Federation1953 tog han med elitorganisationen, den 29:e infanteri divisionen till Cheju ön, vilket senare blev den ledande gruppen när det gällde Taekwondo i militären och där etablerades Oh Do Kwan, (Gym of my way,) där han inte bara lyckades att träna instruktörerna för hela militären, utan också han lyckades genomföra en nyare sammanslagning av Taek kyon och karate tekniker till en modernare stil av Taekwondo. Detta gjorde han med hjälp av hans högra hand, Mr. Nam Tae Hi 1955 blev Taekwondo officiellt erkänt i Korea. Under det året skapades en speciell kommitté som utbildade ledande Instruktörer, historiker och ledare för det sociala samhället. Ett antal förslag av nya namn för den nya kampsporten föreslogs. Den 11 April sammankallades komitten av General Choi Hong Hi.Där enades det om det föreslagna namnet Taekwondo. Detta gemensamma namn samanfattar illsammans de olika namnen Taek Kyon, Dang Soo, Gong Soo och Kwon Bup.

1959 började Gen Choi sprida Taekwondo utomlands, utanför Koreas gränser för första gången. Gen Choi och 19 stycken av hans svartbälts innehavare började detta år att turnera i fjärran östen. Turnerande blev en jätte succé. De avancerade fot och handteknikerna imponerande oerhört mycket på åskådarna. 1959 blev Choi tilldelad två framstående poster; President för det nybildade Koreanska Taekwondo förbundet samt ställföreträdare för andra armen i Tae Gu.

Året 1960 besökte General Choi, Jhoon Rhee’s Karateklubb i San Antonio, där han övertygade eleverna att använda namnet Taekwondo i stället för Karate. Följaktligen blev Jhoon Rhee den första kända Taekwondo instruktören i Amerika. Detta blev början på en Taekwondo episod i Amerika.

1960 innebar en snabb spridning av Taekwondo, inte bara bland Koreas befolkning och armen, utan också i övriga Världen, där General Choi arbetade som ambassadör.Detta var början på en fas som inte bara hade syftet att sprida Taekwondo i andra länder utan också att forma Taekwondo till vad den är i dag. 1966 blev drömmen sann för en stenograf, som blev en ambassadör och president för organisationen Taekwondo-som är den mest respekterade kampsporten i världen. Den 22 mars grundades den Internationella Taekwondo federationen med förbindelse i; Vietnam, Malaysia, Singapore, före detta Västtyskland, USA, Turkiet, Italien, Egypten och Korea. De följande åren såg man en explosition artad utveckling av ITF Taekwondo med General Choi ständigt på resande fot i syfte att lära ut och sprida sin stil vidare.

1972 flyttade General Choi den Internationella Taekwondo federationens högkvarteret från Korea till Toronto – Kanada, med en enda sak i syfte; att sprida Taekwondo över hela världen. 1985 flyttade General Choi högkvarteret till Wien som är Österrikes huvudstad, där den fortfarande är belägen.

Genom hela livet har General Chois största önskan varit att sprida Taekwondo, hans stil till alla människor oavsett ras, hudfärg och politiska ställning. När ITF bildades blev den en världsomfattande icke politisk organisation och inte bara en sport. Allt detta beskrivs i hans bok, ”Taekwondo:”

Viktiga årtal

General Choi Hong HiTaeKwon-Do Historia General Choi Hong Hi föddes 9 november 1918 i Hwa Dae i Nord Korea.

I sina unga dagar blev han reglerad från skolan pga hans attityd mot de japanska ledarna som kontrollerade Korea (1910-1945) .

I sin ungdom började han träna Tay Kyon som är en uråldrig Koreansk stil av fotkamp.

1937 sändes Choi iväg till Japan där han lärde sig den japanska kampsporten Karate av en Korean. Efter 2 års hård träning fick han sitt första svarta bälte i karate. Tae Kyon i samband med karate är begynnelsen till dagens moderna TaeKwon-Do.

Under andra världskriget tvingades han mot sin vilja att gå med i den japanska armén. Han blev där anklagad för att vara stiftaren till studenternas soldater. Han sattes pga dessa misstankar i ett Japanskt fängelse. Där började Choi att utöva sin personliga stil.

1945 frigavs Choi efter 7 års långt fängelsestraff. Följande år tillförde han koreanska armén sin egen stil: TaeKwon-Do. Kort tid efter detta presenterades TaeKwon-Do även för amerikanska soldater som var stationerade där.

1951 blev Choi uppgraderad till Brigad General. 1955 blev TaeKwon-Do officellt erkänt i Korea, den 11 april enades de om det förslagna namnet TaeKwon-Do.

1959 började Choi sprida TaeKwon-Do utomlands. Samma år blev Choi president för det nybildade Koreanska TaeKwon-Do förbundet.

1960 besökte General Choi Jhoon Rhes karateklubb där han övertygade Jhoon Rhee att byta stil och följdaktigen blev Jhoon Rhee den första kända TaeKwon-Do instruktören i amerika.

1966 , den 22 mars grundades den internationella TaeKwon-Do federationen. General Choi var på ständigt resande fot för att lära ut och sprida sin stil.

1972 flyttade General Choi den Internationella TaeKwon-Do federationens högkvater från Korea till Toronto Kanada.

1974 hölls det första officiella VW i Kanada.

1985 flyttades högkvateret till Wien – Österrikes huvudstad, där det fortfarande är beläget.

Vi tackar Rickard Fransson och Linda Carlström från Ljungby Taekwon-do ITF för texten. www.ljungbytkd.se